รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

     

    1.) "ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล" เพื่อรับข่าวสาร ข้อมูล ปัญหา ความเดือดร้อน คำแนะนำ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบริหารงานบุคคล

    2.) "ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับประชาชน" เพื่อรับข่าวสาร ข้อมูล ปัญหา ความเดือดร้อน คำแนะนำ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

ชื่อ-สกุล(*)
กรุณาพิมพ์ ชื่อ-สกุล ของท่าน!

หมายเลขบัตรประชาชน(*)
กรุณาใส่เลขปัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง!

หมายเลขโทรศัพท์(*)
กรุณาใส่เลขปัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง!

( เช่น 061-6778999 หรือ 045-344552 )

อีเมล(*)
***รูปแบบอีเมลของท่านไม่ถูกต้อง!

รายละเอียด(*)
Invalid Input

แนบไฟล์
***รูปแบบไฟล์ที่แนบ ไม่ถูกต้อง หรือ ไฟล์มีขนาดเกิน 3 Mb

( แนบไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์เอกสาร .jpg, .png, .pdf, .doc, .xls, .ppt และ .zip ขนาดไม่เกิน 3 Mb )

นี่คือ ?(*)
นี่คือ ?
  รีเฟรชท่านพิมพ์รหัสผิด...กรุณาคลิปปุ่ม รีเฟรช เพื่อรับรหัสใหม่!!

กรุณาพิมพ์สิ่งที่ท่านเห็นใส่ในช่องว่าง!!!

  

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ