Hot News :

นายทัศนัย วราพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

Thunderstorms

25°C

อุบลราชธานี

Thunderstorms

Humidity: 90%

Wind: 8.05 km/h

 • 20 Oct 2018

  Thunderstorms 31°C 23°C

 • 21 Oct 2018

  Thunderstorms 30°C 23°C

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ประกาศประชาสัมพันธ์

อบต.คูเมืองได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดป่าบ้านโนนจิก

    วันที่21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร การส่งเาริมให้บุคลากรสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดป่าบ้านโนนจิก

[ 21-08-2561 ] Hits:26

ร่วมงานวันรักการอ่าน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน เฉลิมฉลองครบ 10 ปี การส่งเสริมการอ่าน และอนุรักษ์มรดกไทย

    วันที่ 2 เมษายน 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันรักการอ่าน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน เฉลิมฉลองครบ 10 ปี การส่งเสริมการอ่าน และอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ กศน.อำเภอวารินชำราบ

[ 02-04-2561 ] Hits:119

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ผ่านการศึกษาขั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

    วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ผ่านการศึกษาขั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

[ 30-03-2561 ] Hits:112

ร่วมโครงการอุตุนิยมวิทยาสัญจร ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

    วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

[ 29-03-2561 ] Hits:113

ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

    วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายทัศนัย วราพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

[ 29-03-2561 ] Hits:109

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. งานการเงินการคลัง

เฟชบุค

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ