Print this page
วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561 00:08

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน